Demolačné práce


  » rodinné domy

  » priemyselné budovy

  » demolácie oceľových konštrukcií

  » búranie oplotení

  » búranie komínov

  Image
  Od roku 2006 prinášame kreatívne
  riešenia do sveta stavebníctva.
  S našimi bohatými skúsenosťami
  z praxe sme si získali dôveru nových
  klientov, ale aj stabilných partnerov
  na spoluprácu.

  sakr-logo.png